Základní informace

  1. Veškerá data potřebuji nejpozději 10.08.2022
  2. Odkaz na sdílenou složku: https://drive.google.com/drive/folders/1Jnl-QS1WRdW_nXg-DUHzHSE5L9l7Mnjt?usp=sharing
  3. V tabulce plodů je jako první záložka „ALL“. Do té prosím nic nepsat, slouží čistě pro mé potřeby. 
  4. Do sloupce „Přibližná pálivost“ pište čísla vcelku, bez mezer – mezery (po tisících) se tam udělají automaticky. [špatně zapsáno = 1 000 000], [správně zapsáno = 1000000]
  5. Nemusíte si hrát se vzhledem a podobně, to si už upravím 🙂
  6. Zaškrtávací políčka jsou tam spíš proto, že jsem si s tím hrál, ale prosím zaškrtnout určitě to, co stopro dovezete, ve sloupci „výstavka“